website-baru-navbar Portlet

new-jurusan Portlet

Temukan Jurusan yang Tepat Buat Kamu Disini!

Bersama Kampus Pintar kamu dengan mudah mencari kampus terbaikmu

Ilmu Tafsir

Apa yang dipelajari?

Menguasai ilmu-ilmu al-Qurán, metodologi penafsirannnya, dan tantangann yang dihadapinya. Penguasaan ilmu-ilmu al-Qurán sangat penting, utamanya untuk menjelaskan kedudukan al-Qurán sebagai wahyu Allah yang otentik. Penguasaan metodologi juga sangat diperlukan untuk memfungsikan al-Qurán sebagai petunjuk guna menyelesaikan persoalan-persoalan keilmuan maupun kemasyarakatan dalam Islam.

Kecocokan

Prospek Kerja

Dosen; juru dakwah; pegawai (kemendikbud, Kemenag); peneliti (MUI, DDII, IKADI); konsultan keagamaan; pembina pondok-pondok al-Qurán, TPQ/TPSQ; hakim musabaqah al-Qurán.


Avatar

Laporkan Diskusi

website-baru-footer Portlet