APSiswaNavbarV2

redesain-navbar Portlet

kampus_pintar_v3

STIT Al-Hilal Sigli Kerjasama Dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)

avatar penulis

Anggi Maulinda

24 September 2018

header image article

Photo by Chaitanya Tvs on Unsplash

STIT Al-Hilal Sigli Kerjasama Dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)

Kerjasama antara STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) dilakukan Penandatanganan Kerjasama pada Tanggal 19 Juli 2018 di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hial Sigli, masing-masing diwakili oleh Abdullah Ali, S.Ag, M.Pd sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal dan Ketua STIT Dr. H. Nufiar, M.Ag, sedangkan dari Universiti Utara Malaysia (UUM) diwakili oleh Prof. Madya Dr. Mohd Zailani Mohd Yusoff, kerjasama yang dilakukan meliputi; bidang peningkatan keilmua dan profesional dengan kata lain pihak UUM akan membuka Kelas Program Phd di lingkungan kampus STIT Al-Hilal Sigli, melakukan penelitian bersama dan kolbarasi penerbitan yang terindex Scopus. Kegiatan penanda tanganan kerjasama ini disaksikan oleh para pimpinan STIT dan Dosen Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli

http://stit-ahs.com/informasi/67-sekolah-tinggi-ilmu-tarbiyah-stit-al-hial-sigli-melakukan-kerjasama-dengan-universiti-utara-malaysia-uum